โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดตั้งเวลาระบบน้ำหยด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนสิกานต์ ชัยคำ

  • ศิริพร ทะสุนทร

  • สุภาวดี แข็งขัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์