โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไฟเบรกรถจักรยาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรินทร์ เพชรรัตน์

  • เจษฎา วรรณรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุดต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์