โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโฟมยางคอมโพสิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วริศรา สุขบางนบ

  • ศุภิกา หนูใหม่

  • ศุภโชค จันทร์นุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คอมโพสิต

  • โฟมยาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานโฟมยางคอมโพสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตยางฟองน้ำจากน้ำยางข้นและวัสดุเสริมแรงจากการศึกษาวัสดุเสริมแรงที่เหมาะสม ได้แก่ เส้นใยชานอ้อย เส้นใยกาบกล้วย เส้นใยสับปะรด และขี้เลื้อย พบว่าเส้นใยกาบกล้วยเป็นวัสดุเสริมแรงที่เหมาะสมในการขึ้นรูปกับโฟมยางมากที่สุด อัตราส่วนของโฟมยางที่ผลิตจากน้ำยางข้น 167 กรัม ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยมวลมีค่าความกระเด้งกระดอนเท่ากับ 46% และเมื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพ พบว่าโฟมยางคอมโพสิตไม่เหนียวเยิ้มติดมือขณะอบด้วยความร้อน 70๐c เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แผ่นโฟมยางคอมโพสิตไม่อ่อนตัวขณะตั้งตากแดดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แผ่นโฟมยางคอมโพสิตไม่อุ้มน้ำขณะแช่ไว้ในน้ำเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และแผ่นโฟมยางคอมโพสิตมีค่าความกระเด้งกระดอนเท่ากับ 46% มีค่าความแข็งเท่ากับ 10 ShoreA และสามารถทนทานต่อแรงกดได้ 605N