โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการมัดย้อมด้วยสีจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพล อุดมทรัพย์

  • ศุภพัฒน์ ปิงตา

  • สมเกียรติ มั่นหมาย

  • อนุสรณ์ เศษนาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ต ไทยหัว (ประศาสน์วิทยา)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์