โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องขอดเกล็ดปลามอเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตรีเทพ โยธาภักดี

  • นิยม มาสุขา

  • อลงกรณ์ ก้อนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำปา สืบสุนทร

  • ธีระพันธ์ หันทยุง

  • เชิดชัย พลกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลา

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องขอดเกล็ดปลามอเตอร์ โดยนำไดนาโม ¼ HP เหล็กแป๊บขนาด 6 หุน ตะแกรงเหล็ก พวงลูกปืน มูเล่ย์ บานพับ ลวดเชื่อม น็อต สวิตช์ไฟฟ้าเบรคเกอร์ มาประกอบเข้าด้วยกัน พ่นสีตามต้องการ เมื่อสีแห้งนำหอยแครงใส่ในตะแกรง เพื่อช่วยในการขอดเกล็ดปลา ทำการทดลองขอดเกล็ดปลา โดยขอดเกล็ดปลาด้วยมือ และใช้เครื่องขอดเกล็ดปลามอเตอร์ อย่างละ 5 กิโลกรัม พบว่าการใช้มือขอดเกล็ดปลาจะใช้เวลาขอดเกล็ดเพิ่มขึ้น เมื่อจำนวนปลาเพิ่มขึ้น และการขอดเกล็ดปลาด้วยเครื่องขอดเกล็ดปลามอเตอร์จะใช้เวลาเท่าเดิม เมื่อจำนวนปลาเพิ่มขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากไดนาโม ทำให้เปลือกหอยแครงเสียดทานกับเกล็ดปลา จนเกล็ดปลาหลุดออก