โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระด้งตากอาหารระบบอิเลคทรอนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรงศักดิ์ ศรีสมัย

  • มังกร รวมธรรม

  • อนิรุทธิ์ นาตา

  • อภิชาติ เพ็งวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญ วัฒนศึกษา

  • บรรณสาร เบ็ญจกุล

  • องอาจ อินทรพานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2534 p85

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระด้ง ตากอาหาร

  • อิเลคทรอนิกส์ กระด้งตากอาหาร

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระด้งตากอาหารระบบอิเลคทรอนิคส์ประกอบด้วยกล่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 10 เซนติเมตร มีตาข่ายมุ้งไนลอนปิดทั้งสองด้านเพื่อป้องกันแมลง ชั้นกลางกล่องประกอบด้วยตะแกรงไม้ไผ่สำหรับวางอาหารเมื่อฝนตกหลังคาที่จัดสร้างไว้จะเลื่อนมาปิดตัวแระด้งไม่ให้เปียกฝนด้วยแรงดึงของตุ้มน้ำหนัก การที่หลังคาจะเลื่อนปิดตัวกระด้งได้นั้นขึ้นอยู่กับการควบคุมของวงจนอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งประกอบด้วยทรานซิสเตอร์เบอร์ 9012, 9013 และมอเตอร์ของเล่นเป็นหลักและทดแรงดึงของตุ้มด้วยระบบกลไกที่เรียนแบบมาจากกับดักสัตว์ กระด้งตากอาหารที่สร้างขึ้นใช้งานได้ดีพอสมควรและพบว่าวัสดุที่นำมาทำตัวกระด้งควรใช้แผ่นโลหะ เช่น เหล็กชุบสังกะสีแผ่นเรียบ และพบอีกว่าความสูงของกระด้งไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญต่ออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในกระด้ง