โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเซฟตี้คาร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธไนศวรรย์ แก้วพรหม

  • ศักรินทร์ แสงกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p78

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องป้องกันการขโมยรถยนต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รถยนต์เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องการลักขโมย คณะผู้ทำโครงงานนี้จึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์การกันขโมยที่ทำได้ง่าย โดยได้นำวงจรวิทยุสื่อสาร วงจรรีโมท วงจรตั้งเวลา มาต่อประกอบกัน นำวงจรรีโมทมาใส่ในกล่องวิทยุที่ติดต่อกับตัวรับ นำสวิตช์กดติด-ปล่อยดับ จากวงจรตั้งเวลามาต่อกับประตูรถยนต์หรือคันสตาร์ท แล้วนำมาทดลอง ผลปรากฏว่าใช้งานได้ดี อุปกรณ์ดังกล่าวจึงเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบเองได้ โดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ แต่มีประสิทธิภาพสูง