โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากว่านรางจืดต่อการลดปริมาณฟอร์มาลีนในน้ำแช่อาหารทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกฎ แปงใจ

  • ชนิตา สุบงกช

  • ณัฐกานต์ รักสัตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟอร์มาลีน

  • ว่านรางจืดสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ว่านรางจืดเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า สามารถแก้พิษยาฆ่าแมลง สารเคมี จึงได้นำว่านรางจืดมาทดสอบประสิทธิภาพในการลดสารฟอร์มาลีนในน้ำแช่อาหารทะเล โดยนำส่วนของ ใบ ลำต้น และราก มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับ ระยะเวลาในการแช่ และปริมาณที่เหมาะสมในการใช้สารสกัดจากรางจืด พบว่า ส่วนของรากเป็นส่วนที่มีประสิทธิภาพที่สุดโดยใช้เวลาในการแช่ที่ดีที่สุดคือ 90 นาที โดยใช้ปริมาณ 7 g. จากการศึกษานี้สรุปได้ว่า ว่านรางจืดเป็นสมุนไพรที่สามารถดูดซับสารฟอร์มาลีนในน้ำแช่อาหารทะเลได้