โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแชมพูสมุนไพรกำจัดเหา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ เรืองขจรเมธี

  • ทิพวรรณ พลตรี

  • ปิยธิดา รุ่งสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คำศักดิ์ พิชญานุรัตน์

  • สุพัตรา ศิริคำเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • แชมพู

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเด็กผู้หญิงนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ค่อยเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพผมและความสะอาดของผมเท่าที่ควร จึงทำให้มีเหาเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ทำให้รำคาญ หงุดหงิด ในสมัยก่อนนิยมนำใบน้อยหน่ามาคั้นแล้วนำน้ำมาหมักกับผมแต่ไม่ค่อยได้ผลและใบน้อยหน่าจะมีกลิ่นฉุน และเป็นการเสียเวลา ทำให้เด็ก ๆ ไม่ค่อยคิดที่จะกำจัดเหาอีก ทางกลุ่มจึงคิดหาสมุนไพรที่มีสรรพคุณกำจัดเหาและบำรุงเส้นผมไปพร้อม ๆ กัน จึงได้คิดนำใบน้อยหน่า มะกรูด ว่านหางจระเข้ และดอกอัญชัน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มาทำเป็นแชมพูกำจัดเหาโดยการอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับวิทยาการทางวิทยาศาสตร์โดยแชมพูกำจัดเหาที่ทำขึ้นได้ผลดีสะดวกในการใช้ นอกจากนั้นสามารถผลิตไปจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมได้