โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องอบแห้งอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คทาธร ผิวสา

  • นฤพนธิ์ แสงเนตร

  • วรรทณี ทองผา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บำรง ชนะสงคราม

  • สกล ชนะสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเครื่องอบเอนกประสงค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้คือ มอเตอร์ ชุดพัดลม ตะแกรง ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เช่น ปลาดุก แซนวิช ไก่ พลู ฟ้าทะลายโจร พริกใหญ่ โดยมีวิธีการทดลองคือ ทำตู้อบขึ้นมาแต่เพิ่มชุดพัดลมเพื่อดูดความร้อน และนำอาหารที่เตรียมไว้มาใส่ในตู้อบ โดยใช้เวลาแตกต่างกัน ผลการทดลองพบว่าจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไปเร่งให้ความชื้นจากผลผลิตทางการเกษตร ระเหยออกได้เร็วยิ่งขึ้น และอาหารที่ได้ทำการอบแล้วมีคุณภาพและมีลักษณะน่ารับประทานมากขึ้น รสชาติดีขึ้น และเมื่อใช้พืชเข้าไปอบพบว่า สามารถลดน้ำหนักได้มากและใช้เวลาสั้นลง ประโยชน์ สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นาน