โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดสมุนไพรยับยั้งแบคทีเรีย (Herbal Extracts Antibacteria)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปวรปรัชญ์ ปัญญาวัน

  • อดิศักดิ์ รัตนสงคราม

  • โชคชัย ชุณห์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพรสารสกัด

  • แบคทีเรียการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาชนิดของสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ได้สูงสุด โดยใช้สมุนไพร 4 ชนิด คือ ใบพลู ใบแมงลัก ใบบัวบก และใบฝรั่งขี้นก และแบคทีเรียที่นำมาศึกษามี 2 ชนิดคือ แบคทีเรีย E. coli และ Staphylococcus aureus