โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาอุณหภูมิพืชตระกูลฟักผลิตเจลเย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรัญญา ศรีวิไล

  • วัชรพงษ์ วงศ์กรด

  • ศิริศักดิ์ คำภิระยศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟัก

  • เจลเย็น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คนโบราณนิยมนำฟักมารักษาเมื่อเกิดอาการตัวร้อนเพราะฟักเป็นยาเย็น ฟักสามารถดูดเก็บความร้อน ถ้าเรานำฟักไปแช่ตู้เย็น ฟักสามารถเก็บความเย็นเช่นกันและพบว่าฟักสามารถเก็บความเย็นได้ดี ดังนั้นทางกลุ่มจึงคิดนำคุณสมบัติการเก็บความเย็นของฟักมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์เจลเย็นฟักสำหรับลดอาการปวดศีรษะได้ เนื่องจากกลไลการทำงานจองการประคบด้วยความเย็นจะช่วยให้เส้นเลือดฝอยเกิดหดรัดตัว และทำให้การไหวเวียนของเลือดและของเหลวในบริเวณที่วางไว้ช้าลงได้ ออกฤทธิ์โดยทำให้ปลายประสาทชาชั่วขณะ ทำให้ช่วยกดการเจ็บปวด ลดไข้ ตัวร้อน ทางกลุ่มพบว่าพืชตระกูลฟักมีหลายชนิด ทางกลุ่มจึงทำการทดลองอุณหภูมิพืชตระกูลฟักผลิตเจลเย็น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาอุณหภูมิพืชตระกูลฟักผลิตเจลเย็น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเจลเย็นสำเร็จรูป (ที่จำหน่ายตามร้านขายยา)กับพืชตระกูลฟักเจลเย็น