โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปลือกไข่ไล่มด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธานินทร์ มณีศักดิ์ศรี

  • มาลัย กัญชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลักษณวดี ต้นเกียรติชัย

  • อุมาภรณ์ โตรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหอพระ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p69

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มด การกำจัด

  • เปลือกไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาวิธีกำจัดแมลงที่มารบกวนโดยเฉพาะมดจากวัสดุธรรมชาติและของเหลือใช้โดยนำเปลือกไข่มาเผาและบดให้ละเอียด นำมาใส่ในขวดผสมกับน้ำ นำเปลือกไข่ที่หมักไว้มากรองด้วยผ้าขาวบางก็จะได้น้ำจากเปลือกไข่ เมื่อนำน้ำจากเปลือกไข่ที่เตรียมไว้มาฉีดมดตามที่ต่าง ๆ พบว่าน้ำที่ได้จากการหมักเปลือกไข่เผาในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งหมักไว้ประมาณ 3 วัน ไม่สามารถทำให้มดตายแต่สามารถไล่มดได้ดีที่สุด