โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องEffect of Chiang Mai basin shape causes pollution problem

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • Ploypilin Vessayapiroon

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Effect of Chiang Mai basin

  • Pollution problem

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

From my feather research about Chiang Mai I found out that Chiang Mai is in basin shape which might lead to the problem that why Chiang Mai has the most effect during the smoke season in Northern part of Thailand. I also linked the point that Chiang Mai is in basin shape to Bernoulli equation that shows how air flows. I created my model based on the equation that I proved from Bernoulli equation to prove the relationship between velocity in flowing line I and pollution in flowing line 2. Because of I don’t have any specific tool to measure the pollution in my model, therefore, I used LDR with Arduino to detect the light level the go throw the smog and flowing line2. If there’s more smog the light level will go higher because there’s less go throw. I also use anemometer to detect the velocity in flowing line 1. The result that came out is really impressive. The data follows my hypothesis, which when the velocity in flowing line 1 decrease the pollution in flowing line 2 will also decrease. But in this experiment still has many points that need to improve for the feather use.