โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำใบบัวบกผง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทามาลา มาประดิษฐ์กุล

  • รัตนา อระภักดี

  • สุจิตรา ปิ่นแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรินทร์ ปัณยาลักษณ

  • วัชราภรณ์ ทับทิมใส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธีรศาสตร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p59

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เครื่องดื่ม สมุนไพร

  • ใบบัวบก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใบบัวบกเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาต้ม ทำเป็นน้ำใบบัวบกซึ่งเป็นเครื่องดื่มดับกระหายและแก้ร้อนในได้ แต่ปัจจุบันใบบัวบกก็หาได้ยาก และมีขั้นตอนการทำยุ่งยากเมื่อรับประทานไม่หมดจะเก็บไว้นานวันไม่ได้ ผู้ทำโครงงานจึงได้ศึกษาการทำน้ำใบบัวบกผง โดยการทำน้ำให้เข้มข้น แล้วนำมาผสมกับน้ำตาลในอัตราส่วน 1:1 และ 2:1 ผลปรากฏว่าอัตราส่วน 2:1 ได้น้ำใบบัวบกที่มีผลใกล้เคียงกับน้ำใบบัวบกสดมากที่สุด จากการศึกษาพบว่าน้ำที่คั้นแล้วนำมาผสมกับน้ำตาลในอัตราส่วน 2:1 แล้วนำมาเคี่ยวยจนเหนียวมีฟองฟูขึ้น ยกลงคนไปเรื่อยๆ าจะได้ผลิตภัณฑ์ผงใบบัวบกที่มีสีและรสชาติเหมือนเดิม แต่ไม่เหม็นเขียวและเก็บไว้นาน โดยยังรักษาสภาพเดิมได้ตามต้องการ