โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องอัดลูกโป่งสวรรค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติพงศ์ เอกะกุลานันต์

  • พยนต์ พนาศรม

  • สุทธิศักดิ์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p91

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลูกโป่งสวรรค์ เครื่องอัด

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งสร้าง เครื่องอัดลูกโป่งสวรรค์ที่สามารถใช้งานได้ดีปลอดภัยและเคลื่อนย้ายสะดวกโดยใช้อะลูมิเนียมทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวเครื่องจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน 1.แกลลอนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และปั๊มมือ เพื่อควบคุมปฏิกิริยา โดยผู้ใช้คอยเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้าไปทำปฏิกิริยากับอะลูมิเนียม ในถังเครื่องอัดลูกโป่ง 2.ตัวถังเครื่องอัดลูกโป่งใชัถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร 3.ฝาถังพร้อมท่อระบายก๊าซเพื่อระบายก๊ซออกไป เมื่อมีความดันมากเกินความดันที่ควบคุมไว้ 4.ท่อระบายความร้อน เพื่อระบายความร้อนออกจากก๊าซไฮโดรเจน ก่อนนำไปใช้เป่าลูกโป่ง 5.กล่องเก็บน้ำ เพื่อแยกน้ำออกจากก๊าซไฮโดรเจน เครื่องอัดลูกโป่งสวรรค์ที่ประดิษฐ์นี้ เมื่อใช้ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำเท่ากับ 1 ต่อ 1 โดยน้ำหนักสามารถผลิตลูกโป่งสวรรค์ในราคาต้นทุนวัตถุดิบใบละ 1.76 บาท ยกน้ำหนักได้ใบละ 3.91 กรัม และลอยได้นานโดยจะตก 67% เมื่อเวลาผ่านไป 7 ชั่วโมงไม่ควรนำลูกโป่งสวรรค์ใกล้เปลวไฟ เพราะจะเกิดการระเบิดลุกติดไฟ สมบัติของเครื่องอัดลูกโป่งสวรรค์ 1.น้ำหนัก 3.7 กิโลกรัม 2.ความดันก๊าซสูง