โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชื้อเพลิงอุ่นอาหารสูตรสมุนไพรจากน้ำมันทอดซ้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัฐกานต์ คำสกุล

  • ภัคจิรา ตัวบุญ

  • สุภาพิชญ์ เหมศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น รางวัลชมเชย ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมัน การทดลอง

  • วิทยาศาสตร์ การทดลอง

  • เชื้อเพลิง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อทดสอบหาอัตราส่วนของน้ำมันทอดซ้ำที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอุ่นอาหารให้มีประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงดีที่สุดเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงในการอุ่นอาหารจากน้ำมันทอดซ้ำที่ผสมเปลือกส้ม เปลือกมะกรูดและเปลือกมะนาวตากแห้ง และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงสำหรับอุ่นอาหารที่ผลิตขึ้นกับที่จำหน่ายตามท้องตลาด ผลการทดลองพบว่าเชื้อเพลิงอุ่นอาหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือเชื้อเพลิงอุ่นอาหารที่มีปริมาณน้ำมันทอดซ้ำเป็นส่วนผสม 20 ml และเติมเปลือกมะนาวบดละเอียดลงไป ใช้ระยะเวลาในการเผาไหม้ได้นาน 13 นาทีให้ปริมาณความร้อนสูงสุด 7100 แคลอรี่ และเมื่อเผาไหม้หมดจะไม่มีคราบเขม่าดำหลงเหลืออยู่ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงแข็งที่จำหน่ายตามท้องตลาดใช้ระยะเวลาในการเผาไหม้ได้นาน 8 นาทีให้ปริมาณความร้อน 3800 แคลอรี่และเมื่อเผาไหม้จะมีคราบเขม่าดำ