โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำโฟมจากบอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา สุขสว่าง

  • ขนิษฐา อวยพร

  • พีรยา เหล็กเพชร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์