โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสุขภัณฑ์ เซฟ สะอาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรินยา พันพะม่า

  • สุพัตรา รุ่งจำรัส

  • เฉลิมพล กำลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวะนิต สุระสังข์

  • อัจฉรา จักรแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สุขภัณฑ์ เซฟ สะอาด เพื่อการประหยัดน้ำที่เกิดจากการลืมปิดน้ำในการใช้ห้องน้ำแต่ละครั้งเท่านั้น ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเปิดน้ำทิ้งไว้ซึ่งจะทำให้ปั๊มน้ำทำงานอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังทำให้ห้องน้ำสะอาดปราศจากกลิ่นที่อาจเกิดจากการลืมราดน้ำหลังเลิกใช้งานของผู้ใช้ห้องน้ำด้วย วิธีประดิษฐ์ คือ ประดิษฐ์แป้นเหยียบโดยนำเหล็กมาเชื่อมต่อกันให้ได้รูปแบบตามต้องการ แล้วเจาะรูต่อเข้ากับสายเบรก นำเหล็กมาเชื่อมต่อเพื่อทำโครงเป็นรูปสี่เหลี่ยม นำท่อพีวีซีมาติดด้านบนของโครงเหล็ก พร้อมกับเจาะรูที่ท่อพีวีซี นำท่อพีวีซีขนาดใหญ่มาผ่าครึ่ง แล้วนำไปติดเข้ากับโครงเหล็กที่เชื่อมไว้ เชื่อมเหล็กตามแบบที่กำหนดไว้แล้วนำก๊อกน้ำ(บัวเล็ก)มาวางบนบริเวณที่เชื่อม โดยเหล็กด้านหนึ่งเชื่อมเพื่อให้สามารถเลื่อนไปมาได้ เมื่อมีแรงดึงจากน้ำหนักของผู้ใช้ นำสายเบรกอีกข้างหนึ่งมาติดกับเหล็กที่เชื่อมไว้ นำสปริงมาสวมเข้าที่สายเบรกเพื่อให้สายเบรกยืดหยุ่นขึ้น ต่อก๊อกน้ำจากบัวเล็กเข้าที่ท่อพีวีซี ต่อก๊อกน้ำจากถังส่งน้ำเข้าที่ก๊อกน้ำของบัวเล็ก นำสุขภัณฑ์ เซฟ สะอาด ไปติดตั้ง พบว่า ห้องน้ำปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวน ประหยัดน้ำและพลังงานไฟฟ้า