โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกันการถูกข่มขืน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลพันธ์ อัมระบุตร

  • พฤษภา จันทร์พันธ์

  • สุนทร คำขจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p64

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์ เครื่องกันการถูกข่มขืน

  • เครื่องส่งกระแสไฟฟ้า กันการถูกข่มขืน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานนี้ ก็เพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับการไหลของวงจรไฟฟ้าและวงจรการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า โดยการนำมาสร้างเครื่องป้องกันการข่มขืนเพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวเองของสตรีที่ต้องเดินทางคนเดียวในเวลากลางคืน หรือมีบ้านในที่เปลี่ยวและปลอดคน เมื่อจะดำเนินงานทำโครงงานนี้ ก็คิดว่าจะใช้ไฟฟ้าในการสร้างเครื่องป้องกันการข่มขืน ขั้นแรกของการดำเนินงานเริ่มด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการไหลของวงจรไฟฟ้า และวงจรการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับการสร้างเครื่องส่งกระแสไฟฟ้า จากนั้นก็ออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่อง ซึ่งประกอบด้วยเข็มขัดและกล่องใส่วงจรไฟฟ้า เมื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ทุกชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เริ่มทดลองใช้พร้อมทั้งหาข้อบกพร่องของเครื่อง และแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้เครื่องเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะทำงานได้ แล้วจึงทดลองใช้อีกครั้งหนึ่ง ผลการทดลองปรากฏว่า เมื่อมือของผู้กระทำการข่มขืนสัมผัสหัวและปลายเข็มขัดส่วนที่เป็นโลหะที่ผู้ใส่คาดไว้ที่สะเอว ผู้ที่จะข่มขืนจะถูกดูดด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ถึง 1,110 โวลต์ สามารถทำให้ผู้ข่มขืนมือชาหรืออาจช็อคและเกิดอันตรายถึงชีวิตได้