โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหนังเทียมผสมใยไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรศักดิ์ ไชยมณี

  • นิศารัตน์ นิธิวัฒนาประสิทธิ์

  • นูรไอนี มะเซ็ง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพารา

  • หนังเทียม

  • ใยไผ่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาคุณสมบัติของหนังเทียมที่ผสมใยไผ่เข้ากับยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 โดยการผสมเส้นใยไผ่ลงไปในหนังเทียมเพื่อทดสอบว่าใยไผ่มีฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรีย เนื่องจากต้นไผ่มีสารที่เรียกว่า Bamboo Kun เป็นสารที่เกิดจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการต่อต้านแมลงและแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อนำมาใช้จึงมีความสะอาด ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังมนุษย์โดยการนำเอาเศษไม้ไผ่มาล้างให้สะอาดแล้วนำไปแช่ในน้ำโดยมีโซเดียมไฮดรอกไซต์ เป็นเวลา 8 วัน นำไปตากให้แห้งแล้วนำมาปั่นเพื่อให้มีขนาดเส้นใยเล็กลงแล้วนำไปตากแห้ง โดยทำอีกครั้งเพื่อให้ได้เส้นตามขนาดที่ต้องการแล้วนำมาผสมกับกรดสเตียริค ซิงค์ออกไซต์ ยางแผ่นดิบ ใยไผ่ ผสมกับเครื่องบดยางสองลูกกลิ้งโดยผสมเส้นใย แล้วทำไปทดสอบความแข็งแรงในด้านต่าง ๆ