โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารวี พลายอยู่วงษ์

  • ชมพล สกุลไทยเทียนชัย

  • ณรงค์ศักดิ์ เบ็ญจวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรดา สืบวงษ์ชัย

  • นิภาพร สุภาพพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สัญญาณเตือนไฟฟ้า

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการสร้างระบบการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ โดยใช้รีเลย์ขนาด 12 วัตต์ มาต่อเข้ากับวงจรเกียร์ เพื่อให้เกิดการควบคุมโดยตรงจากการเปิด-ปิดสวิตช์และการสตาร์ทรถ ซึ่งต่อเข้ากับแตรรถเพื่อให้แสดงผลโดยการส่งสัญญาณเสียง จากการทดสอบพบว่าสัญญาณกันขโมยมีประสิทธิภาพสูงและการติดตั้งไม่เป็นที่สังเกตของบุคคลอื่น