โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องใครเงากว่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะนุช มูลทองชุน

  • พิกุลแก้ว วงค์สุวรรณ

  • หทัยชนก มีมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขากายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์