โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องห่อทีหล่าสารปรุงรสภูมิปัญญากะเหรี่ยง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดนุพล รุ้งประนมกร

  • วิรุจน์ บุญเลิศ

  • สิวายุ ปฐมสกุลไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่องห่อทีหล่าสารปรุงรสภูมิปัญญากะเหรี่ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสารอาหารที่มีอยู่ในต้นห่อทีหล่า คิดค้นพัฒนาแปรรูปห่อทีหล่าให้สามารถเก็บใช้ได้นาน สำรวจความพึงพอใจในการบริโภคอาหารที่ปรุงรสด้วยห่อทีหล่า และเพื่อเพิ่มโปรตีนลงในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากห่อทีหล่า โดยนำต้นห่อทีหล่ามาสกัดคลอโรฟิลล์ด้วย เอทานอล 95 % ต้มเป็นเวลา 20 นาที หยดสารละลายไอโอดีน เพื่อตรวจสอบหาแป้ง หยดสารละลายละลายเบเนดิกต์ แล้วนำไปต้ม 3 นาที เพื่อทดสอบหาน้ำตาลกลูโคสและหยดสารละลายไบยูเรต เพื่อทดสอบหาโปรตีน ผลการทดสอบพบสารอาหารจำพวกแป้ง จึงทำการทดลองแปรรูปห่อทีหล่าให้เป็นซูปก้อนและผงปรุงรส โดยนำต้นห่อทีหล่า มาอบให้แห้ง ที่อุณหภูมิ 60 ํ C เวลา 30 นาที บดให้เป็นผงละเอียดนำมาผสมกับถัวเน่าแผ่น พริกไทย เกลือป่นและแป้งสาลี ในอัตราส่วนต่างๆ จากการทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการทำซุปก้อนห่อทีหล่า พบว่าอัตราส่วนของวัตถุดิบระหว่าง ถั่วเน่าแผ่น : ห่อทีหล่า : น้ำแป้งสาลีต้มสุก ในอัตราส่วน 3 g : 3 g : 10 cm3 เป็นอัตราส่วนที่นำมาปรุงอาหารแล้วผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดและอัตราส่วนวัตถุดิบผงปรุงรสระหว่าง ถั่วเน่าแผ่น : ห่อทีหล่า : พริกไทย : เกลือป่น ในอัตราส่วน 3 g : 3 g : 1g : 1 g เป็นอัตราส่วนที่นำมาปรุงอาหารแล้วผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด