โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสายอากาศ Go inter

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิพัฒน์ เจริญสุข

  • วิทยา รวมพล

  • ศตวรรษ แก้วสุขใส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สายอากาศ อุปกรณ์สำหรับรับและส่งคลื่นความถี่ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และในทางกลับกัน ก็เปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเช่นกัน สายอากาศมีหลายขนาดและหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน