โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสบู่ขมิ้นแฟนซี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชดาพร วันปั๋น

  • วรินญา วรรณชัย

  • เสาวภา กาบจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขมิ้น

  • สบู่การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สบู่ขมิ้นแฟนซี ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำสบู่เหลือใช้จากการชำระร่างกาย ซึ่งไม่สะดวกในการใช้ นำมาดัดแปลงในรูปของสบู่แฟนซี ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการทำความสะอาดสิ่งสกปรก เช่น การล้างมือ ชำระร่างกายก็ได้ เพื่อเป็นการทำให้สีของสบู่น่าใช้ขึ้น ทางคณะผู้จัดทำ ได้นำขมิ้นซึ่งเป็นสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ขมิ้นซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาง่าย มีราคาถูก และที่สำคัญขมิ้นยังมีสรรพคุณทางยา ช่วยลดการระคายเคืองจากการถูกแมลงสัตว์กัดต่อย ลดการอักเสบ และนอกจากนี้สีของขมิ้นยังสามารถสกัดนำมาใช้แทนสีสังเคราะห์ได้ดีอีกด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสบู่ขมิ้นแฟนซี ได้นำขมิ้นมาสกัดเพื่อต้องการสี และนอกจากนั้นยังได้นำกากขมิ้นที่เหลือจากการสกัดสีนำมาเป็นส่วนผสมในการทำสบู่ขมิ้นแฟนซีด้วย เพื่อเพิ่มคุณค่าของสบู่ จึงไดมีการตกแต่งสบู่โดยใช้ใบไม้ และดอกไม้แห้ง และวัสดุทางธรรมชาติ ให้มีสีสันและรูปแบบที่น่าใช้มากขึ้น