โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากพืชวงศ์หมาก (Arecaceae)ที่มีต่อการงอกของเมล็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรพล ธรรมซองเมือง

  • วันวิภา อนิกร

  • ศิรินทรา เสียงล้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิ่น ช่างทอง

  • อาริยะ อุทัยวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมศิริวัณวรี 3

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์