โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการไล่มดดำด้วยพืชสวนครัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิภาวรรณ อินอ่อน

  • สาลินี มูลเขียน

  • อานุชา อรรคสูรย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการใช้พืชสวนครัวไล่มดดำ โดยนำพืชสวนครัวที่มีกลิ่นฉุน 7 ชนิด คือ สะระแหน่, มะนาว, พริกป่น, ใบกระเพรา, ข่า, ตะไคร้ และกระเทียม นำพืชแต่ละชนิดไปตากแห้งและบดให้ละเอียด แล้วนำพืชทั้ง 7 ชนิด มาวางไว้ในชุดการทดลองที่เตรียมไว้ ซึ่งประกอบด้วยฟิวเจอร์บอร์ด 2 อัน กะละมัง 1 ใบ พร้อมน้ำ แล้วปล่อยมดดำลงในฟิวเจอร์บอร์ด จากการทดลองพบว่า สะระแหน่มีความสามารถไล่มดดำได้ดีที่สุด เฉลี่ย 18.33 ตัว คิดเป็น 91.65 %