โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บรรณจง ใจปินตา

  • พัทพงษ์ ชัยสุนทร

  • วรยา วรไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษจากธูปฤษี

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตแผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤษี พบว่าเส้นใยจากส่วนของใบต้นธูปฤาษี โดยใช้ส่วนที่เป็นเส้นใยสีขาวเหมาะที่จะมาทำเยื่อกระดาษ ควรใช้ความเข้มข้นของน้ำแป้งสุก 2 % จะทำให้กระดาษมีคุณภาพดีแล้วมาตัดเป็นรูปรองเท้า กลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยมากที่สุดคือ ผิวมะกรูด ผิวส้มโอ ใบเตย และตะไคร้ทั้งต้นและใบ ให้กลิ่นหอมสามารถใช้ดับกลิ่นรองเท้าได้ประมาณ 14 วัน