โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหม้อลวกช้อนประหยัดพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนิตศักดิ์ อาศา

  • ยิ่งยศ ศิริเจริญ

  • สิทธิ์ธา อายุเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยโรจน์ วิสุทธิ์อัมพร

  • สุดาวดี สงวนธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางละมุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำอุปกรณ์ต้มน้ำลวกช้อน โดยการนำความร้อนจากเตาแก๊สขณะต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวซึ่งเสียความร้อนบางส่วนไปในสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำท่อทองแดงที่ได้จากส่วนประกอบของตู้เย็นมาขดเป็นวงกลมเท่ากับวงเตาแก๊สที่ใช้ตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวต่อเข้ากับหม้อ 2 ใบที่ซ้อนกันเป็นชุดหม้อต้มน้ำลวกช้อน แล้วติดตั้งกับเตาแก๊สที่ตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยว เติมน้ำในหม้อ 2 ใน 3 ส่วน จากการทดสอบพบว่าน้ำในหม้อชั้นนอกจะไหลเวียนเข้าสู่ขดลวดทองแดงซึ่งรับความร้อนจากเตาแก๊สแล้วเกิดการหมุนเวียนความร้อนจนทำให้น้ำในหม้อชั้นนอกมีความร้อนสูงขึ้นและถ่ายทอดความร้อนให้กับน้ำในหม้อชั้นใน จนมีอุณหภูมิสูงสามารถนำมาลวกช้อนได้