โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องรถจ๋า แอลกอฮอล์ลาก่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลชนก มณีล้ำ

  • พัทธดนัย เดชบริบูรณ์

  • อกนิษฐ์ ทัตธนานุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รถ การขับ

  • สิ่งประดิษฐ์

  • แอลกอฮอล์ การตรวจจับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีมากกว่าร้อยละ 50 ของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งส่งผลที่ให้เกิดความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางด้านชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย และจิตใจ มีการศึกษาหลักการทำงานของวงจรสตาร์ทรถ จากนั้นก็ได้นำวงจรทั้งสองนี้มาประยุกต์ใช้ด้วยกัน ควบคุมโดย Microcontroller และนำมาปรับปรุงแก้ไขจนกลายเป็นโครงงาน รถจ๋าแอลกอฮอล์ลาก่อน ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้สามารถนำโครงงานชิ้นนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์ในการนำไปใช้สูงสุด โดยหลักการทำงานของรถจ๋า แอลกอฮอล์ลาก่อน โดยการวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดทางลมหายใจ ถ้าในเลือดมีแอลกอฮอล์อยู่เกิด 50 mg% เครื่องจะไปตัดวงจรสตาร์รถทำให้รถไม่สามารถสตาร์ทได้ แต่ถ้าไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดหรือมีอยู่ไม่เกิน 50 mg % รถก็สามารถสตาร์ทได้