โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเหรียญสมุนไพรไล่มด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวรรณ โสดา

  • อัมพวัลย์ คงทอง

  • อำภา งามขำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p76

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มด การกำจัด

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมียาและสารเคมีหลายชนิดที่ใช้ฆ่ามดและไล่มด แต่สารเหล่านี้เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม คณะผู้จัดทำโครงงานได้คิดนำสมุนไพรในครัวที่ใช้ประกอบอาหารมาทดลองไล่มด โดยได้สังเกตว่าอาหารบางชนิด เช่น หมูผัดกระเทียมพริกไทย จะไม่มีมดเข้ามากินอาหาร จึงได้นำสมุนไพรได้แก่ พริกไทย กระเทียม หอมแดง ตะไคร้ กานพลู มาทดลอง พบว่าสมุนไพรที่ใช้ไล่มดได้ดีที่สุดคือ กานพลู พริกไทย ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม ตามลำดับ โดยนำพริกไทยแห้งมาบดให้ละเอียด แล้วโรยรอบอาหารหรือรอบขาโต๊ะกับข้าว ตู้กับข้าว ตู้เสื้อผ้า หรือจะใช้กานพลู พริกไทย ผสมปูนปาสเตอร์และน้ำ คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วใส่พิมพ์รูปเหรียญตั้งให้แห้ง ก็จะได้เหรียญสมุนไพร ซึ่งสามารถนำมาใช้ขีดรอบ ๆ สิ่งที่ไม่ต้องการให้มดขึ้น ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้ใกล้ชิด ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น