โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเก็บรักษามะนาวด้วยว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พชรพร คำมาบุตร

  • ฤทัยรัตน์ โมลาดุก

  • วุฒิไกร นันทะวิชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอรุโณทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะนาวการเก็บรักษา

  • ว่านหางจระเข้สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยมะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นไม้ผลที่มีความจำเป็นต่อการนำไปใช้ในการปรุงรสชาติของอาหาร ซึ่งบางฤดูกาลมะนาวมีราคาที่สูงมาก จึงมีแนวคิดที่จะหาวิธีการเก็บรักษามะนาวให้คงความสดอยู่เสมอ โดยสูญเสียวิตามินซีน้อยที่สุด โดยการนำพืชที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เช่น ว่านหางจระเข้ ดินสอพอง ไข่ขาว และดินเหนียว มาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรักษามะนาว พบว่าการใช้ว่านหางจระเข้ในการพอกบริเวณผิวของมะนาวจะสามารถช่วนให้มะนาวไม่เน่าเสียง่ายหรือป้องกันการเกิดของเชื้อราได้ดี