โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจากทะเลทรายกลายเป็นโอเอซีส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐฐิญา ตาลาน

  • นพพล ฟูแสง

  • อภิชิต สันกว๊าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันทนา แก้วศรี

  • ชิดชล ศิรโรจน์สถิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์