โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปิด-ปิดนำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาพิทยา โสภณจินดา

  • วิรัตน์ เหมกุล

  • สุนทร รอดวิลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มยุรี เวชสาร

  • สมรักษ์ นิ่มศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์