โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแวคคั่มน้ำอัดลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมเพชร หอมบุญ

  • มงคล เทียบแก้ว

  • วิวัฒน์ สุมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การถนอมอาหาร

  • น้ำอัดลม

  • สิ่งประดิษฐ์

  • แวคคั่ม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การถนอมอาหารโดยใช้วิธีการทำให้เป็นสุญญากาศโดยใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า แวคคั่ม ซึ่งมีราคาแพง ทางกลุ่มผู้จัดทำ พบว่าการดูดอากาศภายในหลอดดูดก็เหมือนการทำแวคคั่มสุญญากาศ ซึ่งมีแนวคิดที่จะนำหลักการดดูดอากาศภายในหลอดดูดมาออกแบบเป็น ชุดดูดอากาศ และสังเกตุเวลาเทน้ำออกจากขวดจะมีแรงดูดเนื่องจากการไหลออกของน้ำ ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในการดูดอากาศโดยทำการศึกษากับขวดน้ำอัดลม ซึ่งมีความยืดหยุ่น ทนต่อความดันสูงโดยทำการศึกษาขวดน้ำขนาดต่างกันว่าจะมีประสิทธิภาพในการดูดอากาศได้ดีต่างกันหรือไม่