โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุห่อผลไม้สำหรับป้องกันแมลงวันทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย การเกษตร ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์