โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไม้เกี๊ยะรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณฑิรา คิดอ่าน

  • รัชนีย์ กาวิละมูล

  • เกตุวลี แซ่จัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รีไซเคิล

  • ไม้เกี๊ยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดปริมาณการสูญเสียป่าไม้ที่จะใช้ทำเชื้อเพลิงโดยการคิดค้นไม้เกี๊ยะรีไซเคิล วัสดุที่ใช้ได้แก่ เศษใบไม้แห้ง เปลือกส้มแห้ง ตะไคร้แห้ง ขี้เถ้า เศษเทียน ตาชั่งและบีกเกอร์ เป็นต้น วิธีการทดลอง นำวัสดุมาหั่นเป็นฝอยและนำไปตากแห้ง โดยนำวัสดุอย่างละ 10 กรัม ผสมกับเศษเทียน 30 กรัม และวัสดุสุดท้ายใช้ส่วนประกอบทั้งหมดในการทำแล้วหาผลเปรียบเทียบ ผลการทดลองพบว่า ไม้เกี๊ยะรีไซเคิลทุกสูตรสามารถให้ความร้อนและใช้ได้ยาวนานพอๆกัน และยังสามารถไล่ยุงหรือแมลงได้ด้วย แต่สูตรที่ผสมเศษใบไม้แห้งไม่สามารถนำมาไล่ยุงได้