โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทียนไขรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาวินีย์ กรวยสวัสดิ์

  • วรลักษณ์ คงพัฒนาพันธุ์

  • อัญชลี แข็งการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รีไซเคิล

  • เทียนไข

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทดลองนำส่วนไขที่เคลือบแก้วซันดิวมาทำเป็นเทียนไข จากการทดลองในขั้นแรกพบว่า ต้องใช้ด้ายดิบเป็นไส้ ต่อจากนั้นได้นำน้ำจากดอกอัญชัน น้ำมะกรูด น้ำมะนาว น้ำผิวเปลือกส้ม น้ำผิวมะกรูด และสีเทียน มาผสมกับเทียนไขที่ทำขึ้น ปรากฏว่าเฉพาะน้ำมันเปลือกส้ม น้ำผิวมะกรูดและสีเทียนสามารถผสมกับไขที่เคลือบซันดิวได้ จึงสามารถทำเทียนไขสีต่าง ๆ จากขั้นตอนดังกล่าวได้ ต่อมาได้หาแบบพิมพ์เพื่อทำแท่งเทียนไขจากถุงพลาสติกที่ใส่ถุงเท้า ถุงพลาสติกธรรมดา ไม้ไผ่ ท่อเอสลอน และก้านมะละกอ ผลปรากฏว่า แบบพิมพ์จากก้านมะละกอสามารถเป็นแบบพิมพ์ในการทำแท่งเทียนไขได้ดีที่สุด จากนั้นจึงได้ทำเทียนเพื่อไล่ยุงจากผิวมะกรูด ผิวมะนาว ผิวส้ม และดอกธูปฤาษี จากการศึกษาพบว่า เทียนไขที่ทำจากดอกธูปฤาษีสามารถไล่ยุงได้ดีที่สุด และถ้ายิ่งมีความยาวและใหญ่มาก ปริมาณควันจะมากขึ้น สามารถทำให้ยุงตายได้เร็วขึ้น อัตราการตายของยุงจึงขึ้นกับปริมาณควันด้วย