กิมจิอาหารจีนยูนนาน จากการแปรรูปผักบริโภคได้นานปี

ผู้เขียน

ธงชัย พุ่มพวง

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 21 ฉบับที่ 454 ว/ด/ป 1 พ.ค. 2552 หน้า 80

หัวข้อ:

กิมจิ--แม่ฮ่องสอน

บทคัดย่อ

ไม่มี