ขนมบ้าบิ่นธัญพืช มทร.ธัญบุรี เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับขนมไทย

ผู้เขียน

ชลธิชา ศรีอุบล

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 21 ฉบับที่ 453 ว/ด/ป 15 เม.ย. 2552 หน้า 94

หัวข้อ:

ขนมบ้าบิ่น--ธัญพืช

บทคัดย่อ

ไม่มี