รำข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่สารต้านอนุมูลอิสระสูง แปรรูปน้ำมันรำข้าวและลูกกลอนรำข้าวใช้รักษาโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้เขียน

ณัฐภูมิ สุดแก้ว

เอกสารที่มา

เกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ว/ด/ป/ 2550 หน้า 13-17

หัวข้อ:

รำข้าวไรซ์เบอร์รี่--ผลิตภัณฑ์.

บทคัดย่อ

รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวสีดำที่ชื่อ“ไรซ์เบอรี่” ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ และมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ บทความนี้นำเสนอที่มาของการพัฒนาพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ การวิจัยพันธุ์ข้าวการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวไรซ์เบอรี่กับน้ำผลไม้พร้อมดื่มและชาเขียว ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาทางคลีนิคเพื่อใช้ในการบำบัดโรคและภาวะทุพโภชนาการ จึงมีการแปรรูปโดยนำมาสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยวิธีบีบเย็น และการนำกากรำที่เหลือจากสกัดน้ำมันมาแปรรูปเป็นรำข้าวบรรจุแคปซูลและลูกกลอนรำข้าว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้ว ยังมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Glycemic index) ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังได้แสดงตารางลักษณะประจำพันธุ์ที่สำคัญของข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ แผนผังกรรมวิธีการเตรียมรำและน้ำมันและรูปภาพของผลิตภัณฑ์จากรำข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ