ข้าวโพดทอดกรอบลพบุรี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพิ่มมูลค่า สู่รายได้ที่มั่งคง

ผู้เขียน

พัฒนา นรมาศ

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 684 (ธ.ค. 2561) 104-105

หัวข้อ:

ข้าวโพดทอดกรอบ -- ลพบุรี. ผลิตภัณฑ์ข้าวโพด.

บทคัดย่อ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวโพดทอดกรอบ บ้านหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ได้นำผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทอดกรอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูปให้นำเมล็ดข้าวโพดแก่จัดแห้งไปต้ม 8-10 ชั่วโมง แล้วนำมาล้างด้วยน้ำสะอาด 3 ครั้ง สะเด็ดน้ำให้เมล็ดข้าวโพดแห้งพอหมาด ก่อนนำไปทอดในน้ำมันที่มีความร้อนปานกลาง จนเมล็ดข้าวโพดมีสีเหลืองกรอบ จึงตักเมล็ดข้าวโพดออกและนำไปซับน้ำมัน จากนั้นนำมาปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรส เช่น รสบาร์บีคิว รสคอร์นชีส รสต้มยำ ซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทอดกรอบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ ได้รับเครื่องหมายอย. และได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วย