คุณกินดีแล้วหรือยัง

ผู้เขียน
เอกสารที่มา

วารสาร อพวช 16, 184 (ต.ค. 2560) 24-27

หัวข้อ:

โภชนาการ.

บทคัดย่อ

คุณกินดีแล้วหรือยัง เป็นเอกสารที่สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิมพ์และเผยแพร่ เพื่อให้คนไทยกินดี อยู่ดี ปราศจากโรค ด้วยโภชนบัญญัติ 9 ประการ ดังนี้ 1.รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 2.รับประทานข้าวที่ไม่ขัดสีเป็นอาหารหลัก จะได้มีวิตามินบี 1 และใยอาหาร 3.รับประทานพืชผักและผลไม้ให้มากเป็นประจำ 4-6ทัพพี จะได้วิตตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร 4.รับประธานปลา เนื้อไร้มัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้ง เป็นประจำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ดี 5.ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย จะมีโปรตีน วิตามินบี 2 และแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน หากต้องการควบคุมน้ำหนัก ควรดื่มนมพร่องมันเนย 6.รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร ไขมันมีประโยชน์ด้านการให้พลังงานและให้ความอบอุ่นกับร่างกาย รวมถึงช่วยดูดซึมวิตามินเอ ดี อี และวิตามินเค 7.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด เพื่อลดความเสี่ยง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไต 8.รับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน เพื่อลดความเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร จึงควรเลือกอาหารปรุงสดใหม่ สะอาด และล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง และ 9.งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดความเสี่ยงโรคตับแข็ง แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ มะเร็งหลอดอาหาร และความดันโลหิตสูง