กล้วยตากแม่ตะเพียน รวยแบบกล้วยๆฉวยตลาดแปรรูป

ผู้เขียน

กิฎากรส์, นามแฝง

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี ปีที่ 13 ฉบับที่ 176 ว/ด/ป มี.ค. 50 หน้า 27-28

หัวข้อ:

กล้วยตาก--การผลิต--พิจิตร

บทคัดย่อ

ไม่มี