กะเพราราชินีสมุนไพร

ผู้เขียน

สุธาทิพ ภมรประวัติ

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน ปีที่ 30 ฉบับที่ 355 ว/ด/ป พ.ย. 2551 หน้า 29-32

หัวข้อ:

ชากะเพรา, กะเพรา--สรรพคุณทางยา

บทคัดย่อ

ไม่มี