องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ รับรองความปลอดภัยของเนื้อสัตว์จากการลอกเลียนแบบพันธุกรรม

ผู้เขียน

ไม่ระบุ

เอกสารที่มา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ว/ด/ป เม.ย.-มิ.ย. 2550 หน้า 39-40

หัวข้อ:

อาหารดัดแปรพันธุกรรม--เนื้อสัตว์

บทคัดย่อ

ไม่มี