กระเทียมบ่มดำเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ

ผู้เขียน

พัชรพร องค์สรณะคมกุล

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี 24, 436 (ม.ค.2562) 46-47

หัวข้อ:

กระเทียมดำ. กระเทียมดำ -- ผลิตภัณฑ์. กระเทียมดำ -- การแปรรูป.

บทคัดย่อ

กระเทียม เป็นพืชสมุนไพรกลิ่นฉุน รสชาติแสบร้อน นิยมนำมาใช้ปรับปรุงแต่งอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติ ปัจจุบันมีการนำกระเทียมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิ กระเทียมเสริมอาหาร กระเทียมสกัดผง สารสกัดน้ำมันกระเทียม กระเทียมดองและกระเทียมบ่มดำ กระเทียมขาวหรือกระเทียมโทนที่ผ่านกระบวนการบ่มโดยใช้อุณหภูมิความชื้น และเวลา ซึ่งเวลาในการบ่มคือ 90 วันและ 1ปี กระเทียมบ่มดำ เป็นวิธีการลดซัลเฟอร์และกำมะถันในกระเทียมทำให้สารอลีซีนลดน้อยลงแปรเปลี่ยนสภาพเป็นสาร SAC ทำให้กระเทียมดำมีปริมาณสาร SAC มากกว่ากระเทียมขาวถึง 13 เท่า