"กะปิกุ้งฝอย" ของอร่อยบ้านตาลลูกอ่อน

ผู้เขียน

กฤช เหลือลมัย

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 684 (ธ.ค. 2561) 116-117

หัวข้อ:

กะปิ -- สุพรรณบุรี. กะปิ -- กุ้งฝอย.

บทคัดย่อ

บ้านตาลลูกอ่อน หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทำกะปิจากกุ้งฝอย โดยใช้กุ้ง 7 ส่วน ต่อเกลือ 1 ส่วน หมักไว้ 2 อาทิตย์ จนกุ้งมีสีแดง จากนั้นนำมาตำให้ละเอียด บรรจุใส่ไหปิดปากให้แน่น นำไปตากแดดหมักไว้ประมาณสองเดือนก็สามารถรับประทานได้ ซึ่งกะปิกุ้งฝอยน้ำจืดจะมีเนื้อสัมผัสที่แน่น มีความมันมากกว่ากะปิเคยทะเล กลิ่นและรสคล้ายกะปิคลองโคนของจังหวัดสมุทรปราการ