ครูหนองบัวลำภู เลี้ยงด้วงงวง จำหน่ายเป็นอาหาร มีรายได้เสริมทุกเดือน

ผู้เขียน

วีรสุทธิ์ โฮสูงเนิน

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 678 (ก.ย. 2561) 53-55

หัวข้อ:

ด้วง. -- หนองบัวลำภู. ด้วง. -- การตลาด.

บทคัดย่อ

ด้วงงวงมะพร้าว หรือด้วงสาคู เป็นด้วงงวงขนาดกลาง ตัวเต็มวัยปีกมีสีน้ำตาลดำ อกมีสีน้ำตาลและมีจุดสีดำ ในประเทศไทยพบมากที่ภาคใต้ ด้วงสาคูเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เพราะมีรสชาติอร่อยมีคุณค่าทางอาหารสูง มีโปรตีนสูงและสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น ทอด คั่วเกลือ แกงหรือผัด ซึ่งในบทความมีรายละเอียดขั้นตอน วัตถุดิบและวิธีการเลี้ยงด้วงสาคูสำหรับผู้สนใจด้วย